044 786 6964 *päivystys 24h* asiakaspalvelu@tampereenseudunhautauspalvelut.fi

Hautaustoimisto auttaa perunkirjoituksessa

6 huhti, 2022

hautaustoimisto tampere

Hautaustoimisto auttaa perunkirjoituksessa

6 huhti, 2022

hautaustoimisto tampere

Läheisen poismeno tuo mukanaan joukon hoidettavia asioita, mukaan lukien perunkirjoituksen laadinnan ajallaan: perunkirjoitustilaisuus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perukirjan voi laatia monessa tapauksessa itse, mutta asiantuntijan apuun kannattaa turvautua heti alkuvaiheessa, sillä perukirjan liitteeksi tarvittavien asiakirjojen kerääminen on usein työlästä ja vaatii tarkkuutta. Hautaustoimistomme perunkirjoituksen asiantuntijat ovat aina tavoitettavissa ja neuvovat maksutta. Voimme myös hoitaa koko perunkirjoituksen tekemisen aina asiakirjojen hankinnasta perunkirjan kirjoittamiseen.

Perunkirjoituksen suorittamista ei ole syytä turhaan viivyttää. Monesti heti alussa huomataan, että leskellä tai pesänilmoittajalla ei välttämättä ole voimassa olevaa henkilökorttia tai passia, ja sen hakemiseen kuluu yleensä 5–6 viikkoa. Lisäksi esimerkiksi tarvittavien sukuselvitysmuotoisten virkatodistusten tai väestörekisteriotteiden toimitusajat vaihtelevat 4–7 viikkoon, joten on hyvä olla liikkeellä heti. Monessa tapauksessa pesänilmoittajalle, leskelle tai osakkeelle on mahdollista tilata nopealla aikataululla väestörekisteristä ote asioiden hoitoon ja todistaa kyseisen henkilön kuuluvan kuolinpesään. Tämä oikeuttaa hoitamaan juoksevia asioita, esimerkiksi asiointia pankissa. Asiantuntijamme osaa neuvoa tarvittavat asiakirjat ja auttaa niiden hakuprosessissa.

Lisäksi heti alussa kannattaa huolehtia sellaisestakin perusasiasta kuin vainajan postiosoitteesta. Kaikki posti, myös kirjeet pankilta ja laskut tulevat vainajan viimeiseen viralliseen osoitteeseen. Kun postiosoite on oikea, ei postia joudu hukkaan. Sinänsä esimerkiksi laskujen eräpäivät voidaan helposti sovitella laskuttavien tahojen kanssa sopimaan perunkirjoitusprosessin mukaiseksi.

Jokainen kuolinpesä on erilainen, asiantuntijuutta tarvitaan

Jokaisen elämä on ainutlaatuinen, ja siten myös kuolinpesätkin ovat hyvin erilaisia. Yksilölliset tilanteet tulee huomioida perunkirjoituksessa asianmukaisesti. Yleisiä huomiota vaativia seikkoja ovat esimerkiksi seuraavat.

Jos vainaja on ollut kirjoilla muualla kuin Suomessa elämänsä aikana, on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan saamaan tiedot näistä paikoista eletystä elämästä. Esimerkiksi: onko ulkomailla ollut puolisoa tai lapsia? Perunkirjoituksessa tulisi pystyä osoittamaan aukottomasti perijät ja näiden osuus. Maakohtaisesti on suuria eroja saatavien tietojen laadussa ja aikataulussa, esimerkiksi Ruotsista tietoja saadaan varsin ongelmitta. Asiantuntijamme auttavat saamaan tarvittavat tiedot ja ottavat esimerkiksi tarvittaessa lausumat vainajan lähikontakteilta täydentämään virka-aineistoa.

Perinnön määrittely voi myös olla välillä haastavaa. Jos esimerkiksi vainaja on vielä jakamattoman kuolinpesän osakas tai jos vainajalla ei ole puolisoa tai lapsia, on perinnönjaossa osoitettava asianmukaiset perijät. Jos osakas haluaa luopua perinnöstä lasten hyväksi, tämä olisi hyvä tuoda esille heti, koska luopujasta tarvitaan katkeamaton sukuselvitysketju aina 15-vuotiaasta alkaen tähän päivään.

Perunkirjoituksen laadintaa ei kuitenkaan ole syytä pelätä, vaikka voi tuntua siltä, että huomioonotettavia asioita on paljon. Lopulta kyse ei ole vaikeasta asiasta vaan siitä, että perunkirjoitus laaditaan oikein. Asiantuntijamme neuvoo maksutta, jos ongelmatilanteita tulee vastaan. Ja jos jostain syystä perunkirjoitus jää vaillinaiseksi, sekä pankki että verottaja kysyvät tarkennuksia.

Miten alkuun perunkirjoituksessa?

Yksinkertaisinta on ottaa yhteyttä hautaustoimistomme perunkirjoituksien asiantuntijaan. Saat vinkit, kuinka päästä alkuun ja mitä tarvitaan perukirjan laadintaan.

Perukirjasta tulee ilmetä mm. vainajan varat ja velat, perilliset, tieto mahdollisesta testamentista tai avioehdosta ja asianmukaiset henkilötiedot.

Jos mahdollista, kannattaa sopia tapaaminen perunkirjoittajan kanssa ja käydä pesän asiat kasvotusten läpi. Tilaamme tarvittavat asiakirjat, neuvomme asioiden hoidossa ja olemme tavoitettavissa. Pesänilmoittaja saa meiltä luonnoksen perunkirjasta ennen varsinaista perunkirjoituspäivää, jotta voi tutustua asiakirjaan omalla ajallaan. Itse perunkirjoitustilaisuus voidaan järjestää joustavasti, esimerkiksi asiakkaan kotona ja myös lauantaisin.

Voit lukea lisää perunkirjoituksesta hautaustoimistomme verkkosivuilta: https://www.tampereenseudunhautauspalvelut.fi/perunkirjoitus/

Tampereen Seudun Hautauspalvelut on tukenasi surun hetkellä ja hautaustoimistomme asiantuntijat auttavat myös perunkirjoituksiin liittyvissä kysymyksissä.