044 786 6964 *päivystys 24h* asiakaspalvelu@tampereenseudunhautauspalvelut.fi

Perunkirjoituksen perusteet

15 loka, 2021

Perunkirjoitus

Perunkirjoituksen perusteet

15 loka, 2021

Perunkirjoitus

Suuren surun lisäksi läheisen poismenoon liittyy monia paperiasioita, jotka ovat väistämättä hoidettava, usein vielä tietyn ajan kuluessa. Perunkirjoitus on yksi näistä asioista, joita ei voi sivuuttaa surusta huolimatta. Kokosimme kirjoitukseen usein mieltä askarruttavia kysymyksiä aiheeseen liittyen. 

Mikä perunkirjoitus on?

Tiivistetysti perunkirjoituksessa selviää kuolinpesän perilliset ja testamentinsaajat, vainajan varat sekä velat. Myös perintöverot pohjautuvat perunkirjoitukseen. Perunkirjoitusta varten tehdään perukirja, josta ilmenevät vainajan varat sekä velat ja testamentinsaajat. Perukirjan liitteenä toimitetaan sukuselvitys sekä mahdolliset perinnöstä luopumiset, avioehtosopimus ja testamentti.

Perunkirjoituksen järjestämiseen ei vaikuta vainajan taloudellinen tilanne vaan perunkirjoitukset on järjestettävä tilanteessa kuin tilanteessa. Vainajan taloudellisesta tilanteesta riippuen hänet voidaan perukirjassa todeta esimerkiksi varattomaksi ja velattomaksi. Perunkirjoitukseen kutsutaan kaikki kuolinpesän osakkaat, mutta osallistuminen ei ole pakollista. Perunkirjoitus tulee järjestää 3 kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksen jälkeen perukirja toimitetaan verohallintoon sekä mahdollisesti myös Digi- ja väestötietovirastoon vahvistettavaksi.

Kuka perunkirjoituksen järjestää?

Usein järjestämisvastuu päätetään vainajan läheisten keskuudessa. Luonteva valinta on yleensä vainajan puoliso tai joku mahdollisista lapsista. Toisinaan testamentista voi myös ilmetä toivomus siitä, kenen tulisi huolehtia juridisista asioista henkilön kuoleman jälkeen.

Mitä tietoja tarvitaan ja mistä aloittaa?

Perunkirjoitusten järjestäminen lähtee jo siitä, että vainajan postista huolehditaan, ja sen myötä saadaan kaikki tarvittavat tiedot talteen. Esimerkiksi pankit lähettävät vainajan tileistä korko- ja saldotodistukset vainajan viimeiseen viralliseen postiosoitteeseen. Posteista huolehtiminen on tärkeää, sillä jos tällaisia automaattisesti lähetettyjä posteja hukkuu, voi olla työlästä saada niistä uudet versiot.

Perunkirjoitusta varten tarvitaan myös katkeamaton sukuselvitys 15 vuoden ajalta. Sukuselvityksen voi tilata seurakunnasta ja/tai Digi- ja väestötietovirastolta. Sukuselvityksen tilaamisesta voi huolehtia myös perunkirjoittaja toimeksiannon myötä.

Jotta ylimääräisiltä haasteilta välttyy, kannattaa huomioida, että tarvittavien todistuksien keräämiseen voi kulua aikaa. Tietoja on siis kerättävä hyvissä ajoin, jotta ylimääräisiltä haasteilta ja stressiltä välttyy. Perukirja tulee tehdä määräajassa, jotta välttyy ylimääräisiltä kuluilta.

Voiko perunkirjoituksen hoitaa itse?

Perukirjan voi toteuttaa itse, mutta usein surun keskellä asiantuntijan tuki ja kokemus auttavat jäsentämään ajatuksia ja varmistamaan, että kaikki varmasti sujuu kuten kuuluu ilman ylimääräisiä haasteita.

Surun hetkellä tampereella ja lähikunnissa palveleva hautaustoimisto TSH on apunasi ja tukenasi ammattitaidolla ja lämmöllä myös perunkirjoitukseen liittyen – ethän epäröi kääntyä puoleemme.