044 786 6964 *päivystys 24h* asiakaspalvelu@tampereenseudunhautauspalvelut.fi

Hoidamme puolestasi perunkirjoituksen alusta loppuun

23 syys, 2020

Hoidamme puolestasi perunkirjoituksen alusta loppuun

23 syys, 2020

Surun hetkellä oman jaksamisen lisäksi tulee huolehtia monista vainajaan liittyvistä asioista.

Perunkirjoitus on yksi näistä tehtävistä. Se tulee hoitaa kolmen kuukauden sisällä kuolemasta. Perunkirjoituksella tarkoitetaan sitä, kun kuolinpesän varat ja velat sekä perilliset ja testamentinsaajat selvitetään. Tiedot merkitään perukirjaan.

Perukirjasta pitää ilmetä muun muassa

  • vainajan perilliset, leski, mahdolliset toissijaiset perilliset, testamentin saajat sekä kunkin osoite ja henkilötunnus
  • kuolinpesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä, joiden on allekirjoitettava perukirja
  • testamentti ja mahdolliset lakiosavaatimukset
  • vainajalla ja leskellä kuolinpäivänä olleet henkilökohtaiset ja yhteiset varat ja velat
  • vainajan ja lesken avio-oikeus toistensa omaisuuteen
  • perunkirjoituksen toimittamisen perustana olevat asiakirjat…

Hoidamme puolestasi perunkirjoituksen alusta loppuun.

Lue lisää aiheesta.